Mitä tapahtuu kun lopettaa tupakoinnin?

Oletko päättänyt lopettaa tupakoimisen? Onneksi olkoon! Se on yksi parhaita asioita, minkä voit tehdä oman terveytesi hyväksi, eikä koskaan ole liian myöhäistä lopettaa1.

Tupakoinnin lopettamisesta seuraa paljon terveyshyötyjä, ja niistä osa alkaa lähes heti sen jälkeen, kun olet polttanut viimeisen tupakkasi. Vieroitusoireet voivat tehdä savuttomana pysymisen ajoittain vaikeaksi, mutta ajan kanssa nekin muuttuvat lievemmiksi ja menevät lopulta ohi2. Nikotiinikorvaushoitotuotteet voivat auttaa vähentämään tupakanhimoa3.

Tupakoinnin vieroitusoireet

Woman with smoking withdrawal symptoms

Vieroitusoireet ovat tavallisia, kun tupakointi lopetetaan, vaikka kaikki eivät niistä kärsikään2.

Vieroitusoireet ovat elimistön ja mielen reaktio siihen, etteivät ne enää saa säännöllistä nikotiiniannosta, johon ne ovat tottuneet. Tavallisimpia vieroitusoireita ovat tupakanhimo, lisääntynyt ruokahalu, levottomuus, ärsyyntyneisyys, univaikeudet ja huimaus2.

Nikotiinin vieroitusoireet ovat yleensä pahimmillaan ensimmäisinä päivinä tupakoinnin lopettamisen jälkeen, mutta tilanteen pitäisi helpottaa jo kolmantena tai neljäntenä päivänä2.

Nikotiinihimoa on kahdenlaista. Niistä ensimmäinen on jatkuva ja taustalla oleva tupakanhimo, kun taas toinen iskee yllättäen, usein jonkin toiminnan tai tunteen seurauksena, jonka on aiemmin yhdistänyt tupakointiin3.

Nikotiinikorvaushoito toimii antamalle elimistölle pienen määrän nikotiinia ilman savukkeista saatavia muita haitallisia kemikaaleja, kuten tervaa, lyijyä, syanidia ja ammoniakkia. Se voi auttaa tupakanhimon hallitsemisessa ja pysymään savuttomalla polulla3.

Joistakin nikotiinikorvaushoitotuotteista, kuten laastarista, saat elimistöön tasaisen määrän nikotiinia, mikä pitää taustatupakanhimon kurissa. Toiset, kuten suusumute, ovat nopeavaikutteisia ja helpottavat äkillisen ja voimakkaan tupakanhimon hallintaa3.

Lopetin tupakoinnin – miksi minusta tuntuu entistä pahemmalta?

Kuten sanottu, ovat vieroitusoireet tavallisia tupakoinnin lopettamisen jälkeen2. Tupakansavun kautta nikotiini imeytyy verenkiertoon nopeimmin, mikä voi olla yksi syy siihen, miksi se aiheuttaa riippuvuutta niin voimakkaasti4. Vaikka nikotiinikorvaushoitotuotteet voivatkin tehdä vieroitusoireista helpommin hallittavia, eivät ne poista niitä kokonaan3.

Vieroitusoireisiin voi kuulua esimerkiksi levottomuutta, ärtyneisyyttä ja unihäiriöitä, joten on normaalia, jos olo ei ole parhaimmillaan lopettamisen jälkeen2. On myös hyvä tiedostaa, että vaikka tupakoimisen halu väheneekin ajan myötä, voi se silti olla voimakas vielä jopa kuukausia viimeisen tupakan polttamisen jälkeen3.

Tupakoimisen lopettamisesta on kuitenkin paljon mahdollisia terveyshyötyjä, joista on iloa jo pian lopettamisen jälkeen1. Joka kerta, kun vastustat tupakanhimoa, olet askeleen lähempänä lopullista lopettamista3.

Mitä elimistössä tapahtuu, kun lopettaa tupakoinnin?

Kuten ehkä tiedätkin, tupakoinnista aiheutuu huomattava määrä terveysriskejä. Itse asiassa tupakoinnin liitännäissairaudet ovat yksi merkittävimmistä vakavien ja kuolemaan johtavien sairauksien aiheuttajista Suomessa5.

Tupakointi aiheuttaa seitsemän kymmenestä keuhkosyövästä ja nostaa sairastumisriskiä yli 50 muuhun vakavaan sairauteen5.

Tupakoinnin lopettamisen jälkeen voit nopeasti huomata monenlaisia terveyshyötyjä, ja niistä osa voi alkaa välittömästi1.

Terveyshyötyjä ovat esimerkiksi:

  • 20 minuutin kuluttua pulssi alkaa palautua normaaliksi1.
  • 48 tunnin kuluttua haitallinen hiilimonoksidi voi olla jo poistunut elimistöstä1.
  • 3–9 kk kuluttua keuhkojen toiminta voi olla parantunut jopa 10 %, ja hengittäminen on helpompaa1.
  • Vuosi savuttomana tarkoittaa, että sydänkohtausriski on puolittunut1.

Hienoa on myös se, että tupakoinnin lopettaminen parantaa myös muiden terveyttä. Läheisesi, jotka ovat altistuneet polttamiesi savukkeiden savulle, ovat passiivisia tupakoijia ja heillä on korkeampi riski sairastua samoihin sairauksiin kuin sinulla itselläsikin6.

Lapsilla, jotka altistuvat savulle elinympäristössään, on tavallista todennäköisemmin hengitysvaikeuksia ja astmaa6. Koska jokaisessa savukkeessa on lisäksi yli 4000 kemikaalia, voi tupakointi raskaana ollessa vahingoittaa vauvaa7.

Kaiken tämän perusteella on helppo ymmärtää, että tupakoinnin lopettaminen on yksi parhaista asioista, jonka voi tehdä oman ja läheisten terveyden hyväksi.

Man riding a bicycle

Mitä jos lihon tupakoinnin lopettamisen jälkeen?

Monien paino nousee tupakoinnin lopettamisen jälkeen, mutta niin ei käy kaikille. Tupakoinnin lopettamista seuraavan vuoden aikana paino nousee keskimäärin 5 kg8.

Painon nousuun on useita syitä. Tupakointi voi kiihdyttää aineenvaihduntaa, joten kalorit palavat nopeammin. Tupakointi usein myös hillitsee ruokahalua. Lopettaessaan saattaa myös korvata totutun käden ja suun välisen liikkeen välipalojen syönnillä8.

On kuitenkin paljon keinoja, joilla voit hillitä painonnousua. Säännöllinen liikunta, pienempi annoskoko ja terveellisten välipalojen pitäminen käden ulottuvilla voivat auttaa painon säilyttämisessä entisellään8.

Lopettamisen mielenterveyshyödyt

Fyysisten hyötyjen lisäksi tupakoinnin lopettaminen voi vaikuttaa positiivisesti myös mielenterveyteen, kuten vähentämällä ahdistuneisuutta tai masennusta9.

Moni uskoo, että tupakointi auttaa hallitsemaan stressiä, ja se johtuu siitä, että nikotiini vapauttaa elimistössä dopamiinia10. Kun ei polta, veren nikotiinipitoisuus laskee, mikä puolestaan aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta11.

Tupakointi siis toimii ainoastaan lievittämällä väliaikaisesti vieroitusoireita, jolloin tuntuu siltä, että tupakointi helpottaa ahdistusta. Todellisuudessa tupakointi voi siis olla ahdistuksen alkusyy, eikä toisin päin11.

Two women walking in the sea

Kuinka paljon tupakoinnin lopettamisella voi säästää?

Tupakoinnin lopettaminen tervehdyttää itsesi ja läheistesi lisäksi myös lompakkoa.

Tupakointia verotetaan raskaasti, sillä tupakkaveron yksi tarkoitus on vähentää tupakointia. Myös tupakka-askin keskimääräinen hinta nousee tasaisesti.

Kannattaa siis laskea, kuinka paljon voit säästää vuodessa, lopettamalla tupakoinnin ja miettiä, mihin voisit käyttää rahat.

Mitä tehdä jos lipsuu

Lipsumista tapahtuu todennäköisimmin ensimmäisten viikkojen aikana tupakoinnin lopettamisen jälkeen. Jos lipsut, kannattaa miettiä hetki, miksi niin kävi. Usein lipsumisen taustalla on tupakanhimo, joten mieti mikä sen laukaisi. Olitko stressaantunut tai näitkö jonkun toisen polttavan13 ?

Virheistä oppiminen valmistaa seuraavaan samanlaiseen tilanteeseen. Tärkeintä on pysyä optimistisena ja uskoa, että päämäärän voi saavuttaa13.

Aloita matkasi kohti tupakoimatonta tulevaisuutta nikotiinikorvaushoitotuotteiden, avulla

Nikotiinikorvaushoitotuotteet voivat parantaa mahdollisuuksiasi lopettaa tupakointi pysyvästi pelkän tahdonvoiman avulla lopettamiseen verrattuna2.

Lopettaessasi elimistösi kaipaa nikotiinia, mikä voi aiheuttaa epämiellyttäviä vieroitusoireita ja tupakanhimoa14.

Nikotiinikorvaushoito perustuu siihen, että elimistö saa tuotteista pienen määrä nikotiinia, joka lievittää vieroitusoireita ja tupakanhimoa. Nikotiinikorvaushoito kestää yleensä 8–12 viikkoa, jonka aikana nikotiinikorvaushoitotuotteiden määrää lasketaan vähitellen, kunnes niiden käyttö voidaan lopettaa kokonaan14,15.

Nikotiinikorvaushoitotuotteiden, kuten laastarin, purukumin, imeskelytabletin, inhalaattorin, suusumutteen ja kielenalustabletin, edut ylittävät niiden mahdolliset riskit. Tämä johtuu siitä, että tupakoinnin liitännäistautien syy ovat savukkeiden sisältämät myrkyt, kuten terva, syanidi, lyijy ja ammoniakki, ei nikotiini15.

Tutkimusten mukaan nikotiinikorvaushoito on tehokkaampaa, jos laastaria käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa. Tätä kutsutaan yhdistelmähoidoksi, ja se voi tulla kyseeseen, jos poltat paljon, olet epäonnistunut aiemmissa tupakoinnin lopettamisyrityksissä, tai jos olet kokenut, ettei yksi tuote riitä hillitsemään tupakanhimoa. Laastari vähentää taustalla vaikuttavaa perustupakanhimoa ja nopeatehoinen lääkepurukumi voimakkaampia tupakanhimon puuskia.

Aloita matkasi kohti savuttomuutta jo tänään nikotiinikorvaushoidon avulla.

Nicorette Icy White Gum

1. https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/

2. https://ash.org.uk/resources/view/stopping-smoking

3. https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/stop-smoking-coping-with-cravings/

4. https://www.ashscotland.org.uk/media/5861/4addiction.pdf

5. https://www.nhs.uk/common-health-questions/lifestyle/what-are-the-health-risks-of-smoking/

6. https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/passive-smoking-protect-your-family-and-friends

7. https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/stop-smoking/

8. https://www.webmd.com/smoking-cessation/features/quit-smoking-without-gaining-weight

9. https://www.cochrane.org/CD013522/TOBACCO_does-stopping-smoking-improve-mental-health

10. https://www.nhsinform.scot/healthy-living/stopping-smoking/when-you-stop/myths-around-stopping-smoking/

11. https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/stopping-smoking-mental-health-benefits/

12. https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-tobacco-duty-rates-from-11-march-2020/tobacco-products-duty-rates-for-2020

13. https://www.nhsinform.scot/healthy-living/stopping-smoking/when-you-stop/stopping-smoking-after-a-relapse

14. https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1089.pdf

15. https://www.nhs.uk/conditions/stop-smoking-treatments/